CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació (d’ara endavant, “les Condicions Generals”) regeixen, juntament amb la Política de Privadesa i la Política de Cookies, l’accés i la utilització del lloc web accessible mitjançant el nom de domini www. vilaDental.com i els seus subdominis (d’ara endavant, “el Lloc web”), així com la contractació de productes i/o serveis a través del mateix. El simple accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari del Lloc Web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d’acord amb aquestes Condicions Generals, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc Web sense fer-lo servir.

Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’Usuari manifesta:
• Que ha llegit, entén i comprèn aquest document aquí exposat.
• Que és més gran d’acord amb la normativa vigent al seu lloc de residència, altrament el menor haurà de comptar amb l’autorització dels seus representants legals.
• Que, en cas que es disposi a contractar algun producte i/o servei, té capacitat suficient per fer-ho.
• Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
L’Usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que aquest i aquestes Condicions Generals poden patir modificacions.
El titular del Lloc Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i la configuració del Lloc Web.
La modificació d’aquestes Condicions Generals no afecta els béns o les promocions que hagin estat adquirits prèviament a aquesta modificació.
En cas que Clínica Dental Penedès, SLU encarregui a un tercer de confiança la custòdia de les successives versions de les condicions generals, ambdues parts reconeixen com a única versió vàlida d’aquestes condicions en cada moment aquella que consti a la base de dades del tercer de confiança.

1. Informació general del lloc web

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, s’ofereix la informació general del Lloc web:
Titular: Clínica Dental Penedès, SLU
Domicili social: Rambla la nostra senyora, 24 08720 Vilafranca del Penedès
C.I.F.: B67395020
E-mail: sarasf46@hotmail.com

Condicions d’ús

2.1. Accés al Lloc web

El simple accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

2.2. Necessitat de Registre

La utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada al Registre previ de lusuari.
Les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i verídiques. L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquest efecte, laccés a àrees restringides i/o lús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya dun Usuari registrat es considerarà realitzat per aquest Usuari registrat, qui respondrà en tot cas del dit accés i ús.

2.3. Normes d’utilització del Lloc web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis d’acord amb el que estableixen la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web ia no utilitzar-los per fer activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial , o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, fitxers de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, lordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i als tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, «correu escombraries», «cartes en cadena», «estructures piramidals», o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error els receptors de la informació.

VII.- No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc Web.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web oa tercers.

IX.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne Clínica Dental Penedès, SLU davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més , Clínica Dental Penedès, SLU el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

De vegades, Clínica Dental Penedès, SLU facilitarà a l’Usuari a través de les seves comunicacions, com ara els butlletins periòdics, un enllaç que us permetrà accedir al vostre compte personal. Aquest accés es durà a terme mitjançant una adreça única i privada, per la qual cosa l’Usuari no necessitarà introduir les vostres claus d’accés al Lloc Web. En conseqüència, l’Usuari haurà de tractar les comunicacions de Clínica Dental Penedès, SLU de manera confidencial i abstenir-se de reenviar-les a tercers, per evitar accessos no autoritzats a la informació privada del seu compte.

2.4. Exclusió de Responsabilitat

L’accés de l’Usuari al Lloc Web no implica per a Clínica Dental Penedès, SLU l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en qualsevol cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics nocius.
Clínica Dental Penedès, SLU no es responsabilitza dels danys produïts al programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al Lloc Web.
Clínica Dental Penedès, SLU no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

2.5. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El servei d’accés al Lloc Web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i Portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”) . En aquests casos, Clínica Dental Penedès, SLU només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En cas que l’Usuari consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho podrà comunicar a Clínica Dental Penedès, SLU, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de presuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de Clínica Dental Penedès, SLU amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
Clínica Dental Penedès, SLU no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Clínica Dental Penedès, SLU .

2.6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de Clínica Dental Penedès, SLU o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Clínica Dental Penedès, SLU o tercers, sense que es pugui entendre que l’accés al Lloc Web atribueix algun dret sobre aquests.

En qualsevol cas, l’Usuari coneix i accepta que les qualificacions i comentaris que faci sobre els productes disponibles a través del Lloc Web podran ser accessibles per a la resta dels Usuaris del Lloc Web, incloent-hi la identitat del seu autor.

Sobre tots els comentaris allotjats lliurement per l’Usuari al Lloc Web, incloguin o no una opinió o descripció dels productes oferts (d’ara endavant, “els Continguts”), l’Usuari atorga gratuïtament a Clínica Dental Penedès, SLU una llicència ús no exclusiva , de territorialitat mundial i amb la durada màxima prevista legalment. En base a aquesta llicència, Clínica Dental Penedès, SLU podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels Continguts, únicament per tal de poder prestar els serveis oferts per Clínica Dental Penedès, SLU i publicitar-ne els productes i serveis.

Condicions de Contractació

3.1. Registre de l’Usuari

La utilització dels serveis prestats per Clínica Dental Penedès, SLU implica la necessitat de registre de l’Usuari al Lloc Web.

L’Usuari haurà de procedir al seu registre indicant-ne el nom complet, adreça de correu electrònic. Un cop completat el registre, s’enviarà un missatge al compte de correu designat amb un enllaç que l’Usuari haurà de seguir per confirmar que hi disposa d’accés.

En qualsevol cas, s’exigirà que l’Usuari accepti les presents Condicions Generals, així com la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta , considerant aquesta disposició totalment o parcialment per no inclosa.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes condicions generals es regeixen i s’interpretaran d’acord amb la legislació espanyola. Clínica Dental Penedès, SLU i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals de (BARCELONA).